Apie projektą: „UAB „Modernios E-Technologijos“ konkurencingumo didinimas per žaliųjų technologijų plėtrą“

Projekto tikslas yra įdiegti inovatyvias fotovoltinių modulių gamybos technologijas, kurios mažina neigiamą poveikį gamtai.

Projekto santrauka – atsižvelgiant į šiuolaikinio rinkos poreikius, siekiant pasiekti šalies energetinę nepriklausomybę ir atsižvelgiant į „Žaliojo Kurso“ politikos įgyvendinimą, skatinant atsinaujinančių energijos šaltinių energijos gamybą ir naudojimą bei UAB „Modernios E-Technologijos“ strateginius ilgalaikius tikslus, projektas siekia plėtoti ir įdiegti naujas technologines sprendimus fotovoltinių modulių gamybai, remiantis žiedinės ekonomikos principais, mažinant energijos sąnaudas ir CO2 pėdsaką. Projekto metu, dėka 2014-2021 metų Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos biudžeto  investicijų, siekiama modifikuoti esamą gamybos technologiją ir ją pritaikyti stiklas-stiklui fotovoltinių modulių gamybai, optimizuoti ir dalinai automatizuoti.

Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriu SUNLIT SEA AS iš Norvegijos, kuris specializuojasi fotovoltinių modulių prototipų ir gamybos technologijų plėtroje, veikiančių agresyviomis aplinkos sąlygomis. Tikimasi, kad projektinių veiklų įgyvendinimas kartu su partneriu, jo patirtis technologinių konsultacijų atlikime užtikrins sėkmingą numatytų projektinių užduočių įgyvendinimą ir užtikrins tolesnį abipusį ilgalaikį tvarų bendradarbiavimą tarp bendrovių.

Projekto informacija Projekto vykdytojas: UAB „Modernios E-Technologijos“ (https://met.lt) Projekto Nr.: LT07-1-EIM-K04-001 Projekto partneris: SUNLIT SEA AS (Norvegija) (https://sunlitsea.no/) Projekto biudžetas: 634,111.90 EUR.

Projektą finansuoja Norvegijos fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto 2014-2021 metų finansinis mechanizmas.

Projekto informacija

Projekto vykdytojas: UAB „Modernios E-Technologijos“ (https://met.lt)

Projekto Nr.: LT07-1-EIM-K04-001 Projekto partneris: SUNLIT SEA AS (Norvegija) (https://sunlitsea.no/)

Projekto biudžetas: 634,111.90 EUR.