UAB “Modernios E-Technologijos”

UAB „Modernios E-Technologijos“ (MET), pirmoji šio projekto partnerė. 

2007 m. įkurtoje įmonėje veiklas vykdo tyrėjai ir kūrėjai, kurie siekis yra gyventi atsinaujinančios energijos, šilumos kaupimo sistemų ir specifinių cheminių medžiagų, skirtų fotovoltinės pramonės srityse,  sukūrimą. Pagrindinis įmonės tikslas – energetikos ir kitų technologinėms naujovėms jautrių sričių įrangos, prietaisų ir komponentų gamyba. MET strateginiai tikslai energetikos srityje, šiuo metu pirmiausia siejami su fotovoltinėmis (FE) programomis ir technologiniais energijos taupymo sprendimais.

MET turi didelę patirtį įgyvendinant ES, BP7, H2020 ir ES struktūrinių fondų projektus, bei pritraukiant  investicijas įmonės sukurtoms ir patentuotoms technologijoms gamyboje diegti. Bendradarbiaujant su mokslininkais siekiama sukurti gamybos technologijas, išbandyti jas eksperimentinėje gamyboje ir įdiegti masinę gamybą.

Partnerystė su mokslo institucijomis ir verslo partneriais sukuria sinergijos efektą siekiant bendrų tikslų – apjungiant žinias ir MTEP išteklius.

Projektą planuojama įgyvendinti su partneriu iš Norvegijos Sunlit Sea AS, su kuriuo Pareiškėjas UAB „Modernios E-Technologijos“ bendradarbiavimą pradėjo 2020 m.

Sunlit Sea A/S

„Sunlit Sea”, partnerė įmonė šiame projekte, yra technologijų tiekėja plūdančios saulės energetikos industrijai ir buvo įkurta Per Lindberg ir Kodeworks AS 2019 metais. Turint naują ir sparčiai augančią rinką, „Sunlit Sea” siekia išnaudoti potencialą optimizuoti sąnaudas, ilgaamžiškumą, energijos gamybą, veikimą ir priežiūrą, degradaciją, saugumą ir išmontavimą.

Turime ypatingai gerą komandą ir partnerių paramą, todėl esame tinkami šiam darbui ir pasirengę revoliucijuoti plūdančios saulės energetiką, pagrįstą vandenyno paviršiuje.